Kritisch adviseur

Peter van Loon kijkt met een ervaren, maar zeker ook kritische blik met u mee. Als sparringpartner durft hij u met de dilemma's te confronteren. Hij is niet bang u de keerzijden van (beleid) keuzes te schetsen. Dit dwingt om de vaak voor de hand liggende oplossingen nog een keer te overdenken: 'Wil ik dit eigenlijk wel binnen mijn bedrijf/organisatie?' Niet altijd gemakkelijk, maar het zorgt wel voor 'doordachte' besluiten.

Hij is niet van dikke boekwerken of uitgebreide procedures, maar wel van het leggen van een goed fundament waarop verder kan worden gebouwd. Gedegen onderhoud zorgt vervolgens voor duurzame inbedding.

Zowel in de voorbereidingsfase alsook ten tijde van en na de crisis staat hij u met (praktische) adviezen - gebaseerd op kennis en ruime ervaring - terzijde.

Brede opleider

Beleid is prachtig, maar onvoldoende toerusting van u en uw mensen is funest. Dit betekent na vastgesteld beleid u en uw mensen toerusten om te kunnen 'acteren' ten tijde van een calamiteit c.q. crisis.

Kent iedereen de essentie van zijn/haar rol in de voorbereiding, maar ook ten tijde van een calamiteit? Kennen mensen - zowel op korte als langere termijn - voldoende de interne en externe dynamiek van een crisis? Hoe zorgen mensen goed voor anderen, maar - om het vol te kunnen houden - ook voor zichzelf?

Peter van Loon zorgt naast theoretische kennis over crisis, stress en trauma met name voor herkenning van processen, bewustzijn van valkuilen en het belang van goede (zelf) 'zorg'. Hij doet dit door middel van 'speelse', praktische oefeningen afgestemd op uw specifieke situatie.

Ervaren hulpverlener

U hebt alles weer onder controle, maar maakt zich zorgen over uzelf en/of uw medewerkers. U wilt graag een mening van een professional over de (gezondheids)toestand van uw medewerkers en hun daar waar nodig een begeleidingstraject bieden.

Ook deze dienst levert Peter van Loon al vele jaren aan diverse branches en overheden. Hij beziet de problematiek altijd vanuit een bredere context. Daarbij is hij er op uit zichzelf zo snel als mogelijk overbodig te maken.

Vanuit zijn visie zijn mensen en hun directe omgeving primair verantwoordelijk voor hun welzijn; ook onder moeilijke omstandigheden. Geen hulpverlening omdat er iets 'ergs' is gebeurd, maar omdat er een 'probleem' is. Hij is betrokken, maar ook nuchter en wars van onnodig 'slachtofferschap', 'gemedicaliseer' en 'gepsychologiseer'.

Mocht een langer durend (behandel)traject nodig zijn, adviseert hij hierover. Bij voorkeur in samenwerking met uw bedrijfsarts.

Benieuwd wat Peter van Loon voor u kan doen?

Vraag het hem: neem contact op.